Move directly to the page contents

Idea

A KEZDETEK

Öveges professzor megvalósult álma jelentkezik itt utazó formában . Egy science múzeum, ami a természet törvényeit, és jelenségeit mutatja be szokatlan, látványos formában.
Ám ez a kiállítás nemcsak bemutatja ezeket a jelenségeket, hanem meg is magyarázza.
2005 a fizika éve volt, ennek apropójából készült e kiállítás, azért hogy játékos formában láttassa a természeti törvényeket , mégpedig úgy, hogy a látogatók a kiállított eszközöket saját maguk mûködtethethessék.
A tárlat sok fizikus, matematikus és más szaktanár elismerését váltotta már ki. Első kiállításunkat Gyõrben, Fülöp Viktorné Gyõr-Sopron-Moson megye fizikai szaktanácsadója nyitotta meg. A kiállítás elsõsorban a fiatalabb korosztályhoz szól, de a tapasztalatunk azt mutatja, hogy a felnõttek is nagy örömmel feledkeznek bele ezen eszközökkel való kísérletezésbe.VárHogyan született meg egy álom

Tudjátok-e vajon honnan termett ide ez a furcsa csodaeszközökbõl készült világ eme színes forgatag közepébe? Ugye csak sejdítitek, hát elmondom néktek úgy, ahogyan én azt az öreganyámtól, õ meg az õ szépanyjától hallotta. Egyszer volt hol nem volt, volt egyszer egy kicsiny iskolás gyermek, aki nagyon szerette a talányokat. Naphosszat figyelte a természetet. Sokat törte a fejét, miért világít a nap, miért nem látszik a levegõ, vajon miért sós a tenger vize. De nem csak töprengett ám, hanem úgy zsenge tavasz táján üldözõbe vette az Ezer Gonddal Bajlódó Felnõtteket, hogy újra és újra feltegye kíváncsi kérdéseit.Mitõl keletkezik õszi köd? Miért vörös a naplemente? Hány csillag van az égen? Záporoztak a kérdései az összeráncolt homlokú Felnõttekhez.A legtöbb Felnõtt csodálkozva nézett rá. Mi ütött ebbe a gyerekbe, miért nem tud nyugton szépen ülni úgy, mint a többi rendes kisgyerek. Vagy éppen rosszallóan intettek mutató ujjukat felemelve, hogy: Nono. Így adva értésére, hogy kisebb gondjuk is nagyobb annál, minthogy ilyen talányok megfejtését keresgéljék. A kisfiú esténként szomorúan hajtotta álomra a fejét. De egyszer egy ezercsillagos éjszakán csoda történt. Egy jó tündér libegett elõ a holdfénybõl és megsúgta neki, hogy él egy öreg tudós, aki tudja a választ a sok-sok kérdésre. S hogy ne maradjon titok, és mások is okosodhassanak, jó néhány kódexet tele is írt velük. Így hát félelmet nem ismerõ hõsünk útnak indult hogy megszerezze az öreg tudós nagy tudású könyveit. Némi kérdezõsködés után meg is találta a titokzatos, ismeretlenbe vezetõ ösvényt. És amikor a céljához ért, lássatok csudát, a könyvek nemcsak a válaszokat rejtették magukban, hanem ahhoz is segítséget adtak, hogy miként találhatja meg ezeket saját maga.No több se kellett hõsünknek. Mindent meg akart ismerni. Sorra végezte el a varázs kódexbe leírt érdekesebbnél érdekesebb kísérleteket. Szájtátva csodálkozott azokon a dolgokon, amelyekrõl azt hitte, hogy addig unalomig ismert, mert ezek most pompázatos, új alakban jelentek meg elõtte.Tovább

Az eszközök

Kevés olyan gyerek van, akinek ne csillanna fel a szeme, ha meglátja ezeket a csodákat. Az óvodásoktól a középiskolásokig mindenki szeretné kipróbálni a sok-sok kísérletet. Ezeknek a játékoknak mindig is nagy sikere volt van és lesz . E pár napos kiállítással kínálunk lehetõséget arra, hogy a gyermekek lakóhelyük közelében találkozhassanak ezekkel az érdekességekkel. Látogassanak hát el tárlatunkra, biztos hogy nem fogják megbánni.